O nás

Společnost KOMI – ELEKTRO s.r.o. působí po celé České republice a je držitelem certifikátu ISO 9001 : 2008

Mane Stavební, středisko elektroinstalace se v roce 2007 přetransformovalo na samostatnou společnost Mane Elektro s. r. o. Středisko elektro bylo součástí významné jihočeské stavební firmy Mane Stavební s. r. o. a v rámci její činnosti se podílelo na realizaci řady stavebních děl v regionu, v Praze i na dalších místech ČR.

V Červenci roku 2014 se společnost Mane Elektro přejmenovala na KOMI – ELEKTRO s. r. o. Všechny nabídky a služby zůstaly nadále zachovány.

Historie firmy KOMI - ELEKTRO s.r.o. sahá až do počátku 90.let minulého století, kdy firma a její pracovníci pod hlavičkou Stavomontáže Č.B. získávali zkušenosti na stavbách v ČR i zahraničí, např. při realizaci výstavby Českého pavilonu na Světové výstavě EXPO v německém Hannoveru v roce 2000.

Od doby vzniku samostatné společnosti dosahuje firma průměrného ročního obratu 38 milionů (započten i krizový rok 2010, kdy byl pokles výroby a obratu patrný).